Vi firar att att Samuelsson & Partner även i år är Gasellföretag.

27 okt, 2021

Tänk er att vi blivit utnämnda till Gasellföretag hela tre år i rad – 2019, 2020 och nu för 2021.

Tack alla kunder, samarbetspartners och anställda som tror på att en Digital Låssmed är den rätta vägen till en enklare, smartare och säkrare fastighet idag, imorgon och i framtiden.

Dagens Industri utser varje år de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Ett Gasellföretag har:
– En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
– Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
– Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
– Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
– Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
– I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
– Sunda finanser.