Rådgivning

Projektering av lås och beslag

Rådgivning inom låsprojektering innebär att vi ser igenom era fastighetsritningar och ritar in hur dörrar i hela fastigheten ska beslås för att få en optimal säkerhet förenat med ett sömlöst flöde för boende och/eller anställda.

Vi är specialister på att beslår dörren

Våra låsprojektörer projekterar dagligen lås och beslag åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggföretag men även andra låssmeder.

Projektering av lås innebär att vi levererar färdiga dörrkort för varje dörr där hänsyn tas till designönskemål, brand- och utrymningskrav samt de tillgänglighetsregler som myndigheter och försäkringsbolag ställer.

 Vi jobbar med alla varumärken på marknaden och tar fram den lösning som passar era önskemål och fastighet.

Låsprojektering dörrkort låspunkter