Röster
om oss

Våra kunders egna ord om digitala lås

Vi samarbetar med allt ifrån stora fastighetsbolag till mindre bostadsrättsföreningar

Vi projekterar, installerar och utbildar. Företag och organisationer blir sina egna digitala låssmeder. Under arbetets gång har de bara haft en enda kontaktperson för alla behov och fri support under garantitiden. Här kan du läsa om några av de projekt vi genomfört tillsammans med våra kunder.

Convendum Coworking spaces – All-inclusive

Den tidigare lösningen var oerhört tidskrävande och allt eftersom Convendum fortsatte sin etablering, blev behovet ännu större av ett nytt och smidigare system. Det befintliga var krångligt och om någon tappat eller blivit av med kod eller kort, behövdes koden bytas i alla lås.

Convendum efterfrågade en enklare och säkrare behörighetshantering – ett smidigt sätt att spärra eller ändra kod endast på det aktuella kortet.

Nytt system med enklare hantering och större säkerhet
Med den nya lösningen är tidsbesparingen stor. Det räcker det med att hantera förändringar på varje enskilt kort, vilket är betydligt smidigare än förut. Dessutom har spårbarheten och säkerheten ökat, eftersom det nu går att se vem som har behörigheter till olika rum och enheter och vem som varit inne i vilket rum.

”Vi valde att samarbeta med Samuelsson & Partner, då våra tidigare projekt tillsammans har fungerat utmärkt. Våra samarbetsavtal har alltid grundat sig i en öppenhet och en transparens. Samuelsson & Partner har en hög tillgänglighet och har alltid haft resurser för oss när vi har behövt det. Dessutom har de en stor förståelse för vår verksamhetslösning i kombination med kunskapen om Saltos system.”
Samuelsson & Partner gjorde först en behovsanalys och gick igenom de önskemål och förutsättningar som fanns. Av förslagen som presenterades valde Convendum en Salto-lösning för sina Coworking spaces, med Samuelsson & Partner AB – Digital Låssmed® som samarbetspartner.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 

Stiftelsens ändamål är att tillhandahålla bostäder för studenter som är medlemmar i en SSCO-ansluten elev- eller studentkår. I dag är stiftelsen det största studentbostadsföretaget i Sverige med 8 000 rum och lägenheter i Stockholm. Företaget förvaltar, förmedlar och bygger studentbostäder.

11 592 mekaniska cylindrar har bytts ut mot digitala och därmed ökat säkerheten för Stockholms studenter. Ett av Sveriges största låsbyten i modern tid.

Det digitala låssystemet* drivs av något så unikt, som rörelseenergi, vilket gör att det inte finns några batterier som behöver bytas. Detta underlättar självklart underhållet av ett så enormt stort låssystem. Det är även ett stort plus, sett ur miljöperspektiv.

Så här säger Erik Fochsen, projektledare för utbytet:
”iLOQs digitala låssystem hade en bra och tilltalande lösning för oss. Med hög säkerhet och förenkling av nyckelhantering. Något som vi och våra hyresgäster vinner på. Det nya digitala låssystemet är även en direkt kostnadseffektiv lösning för våra studenter som vid en förlorad nyckel endast behöver bekosta en ny nyckel, till skillnad mot tidigare då det innebar byte av cylinder, ny nyckel och arbete. För vår del ser vi många fördelar, inte minst med tryggheten för våra studenter som med detta förhindrar att flera nycklar är i omlopp eftersom vi snabbt kan spärra nycklar. Men även effektivisering av arbetskraft, hållbarhet och ekonomi. (Källa: Mynewsdesk)
När nu installationen är helt klar har SSSB och Samuelsson & Partner tecknat ett service- och supportavtal.”

 

Stockholms studentbostäder

Humlegården fastigheter

Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsföretag i länsförsäkringsgruppen. De förvärvar, förädlar och förvaltar kontorsfastigheter i Stockholm. Humlegården Fastigheter månar om god arkitektur och hög kvalitet i alla aspekter, vilket ger hållbara fastigheter som i sin tur bidrar till en bättre miljö.

Nyckelhantering centralt

I allt fler av Humlegårdens fastigheter byts nu mekaniska lås ut till digitala lås i samarbete med Samuelsson & Partner. Då fastighetsbolaget förvaltar många fastigheter på olika platser i Stockholm kan de nu sköta nyckelhanteringen centralt och helt på egen hand.