Samuelsson & Partner låser om energin

11 sep, 2023

BatteryLoop gör företag mer lönsamma och hållbara genom att tillhandahålla energilagringslösningar som möter det växande behovet av effekt och elenergi. De sökte efter en låslösning, med hög säkerhet och stor flexibilitet.

Vi ville slippa fysiska nycklar och ett smart sätt att dela ut behörigheter online. Vi visste att vi skulle ha en digital låslöning och min kollega tipsade mig om Samuelsson & Partner.

Jonas Hellström, produktionstekniker på BatteryLoop.

Förenklat tar BatteryLoop tillvara på uttjänta elfordonsbatterier och ger dem ett andra liv. När batteriet i elbilen inte längre kan användas i fordonet finns där fortfarande mycket kapacitet kvar, detta har BatteryLoop tagit fasta på och använder dem till energilager. Energilagren används sedan av industrier, fastighetsägare och andra aktörer för att bland annat att lagra solel, stötta laddning av elfordon och stötta elnätet när det under producerar eller är överbelastat. För att få ut maximal effekt och använda energin smartare har BatteryLoop utvecklat mjukvara som övervakar och bidrar till att kunden kan energieffektivisera.

Nu testas det mobilbaserade låssystemet iLOQ S50 på flera av BatteryLoops siter. Här kommer och går entreprenörer och samarbetspartners på olika tider på dygnet och Jonas Hellström kan i förväg dela ut behörighetsnivåer och giltighetstider.

Vi utvärderar just nu projektet och hittills har vi varit väldigt nöjda.

Jonas Hellström 

Läs mer om BatteryLoop på https://www.batteryloop.com

Bilder: BatteryLoop