Hem > Nyheter > Fastighetsmässan 6-7 mars 2019

Fastighetsmässan 6-7 mars 2019

Mervärden i den digitala låsvärlden!

På fastighetsmässan i Kista den 6 – 7 mars 2019 är fokus, givetvis, på det digitala!

Vi på Samuelsson & Partner vill på mässan visa upp hur mycket mervärde och nytta ett digitalt låssystem ger när grundarbetet är noga genomfört och när kunden tas om hand även efter att installationen är klar. När rätt behovsanalys, rätt frågeställningar och önskemål tagits med från början och en grundligt genomförd genomgång av fastighetens alla låspunkter och nyttjandegrad är gjord. Det är först då ett digitalt låssystem kommer till sin fulla rätt.

Världens bästa support!

Vi på Samuelsson & Partner har vunnit många nöjda kunder genom att vi skapat ett arbetssätt som är unikt och som fokuserar helt på kunden och dennes behov. Att alltid finnas tillgänglig för kunden när frågor dyker upp och att vara lyhörd för önskemål, har gjort oss till det företag som nu leder utvecklingen av digitala tjänster för nyckelhantering. Att vi har en alltid tillgänglig support som snabbt hjälper till, antingen på distans eller på plats och återkopplar snabbt, tycker vi är en självklarhet!

Aldrig nycklar på vift

På mässan vill vi visa vilken nytta ett digitalt låssystem kan ge fastighetsbolag och förvaltningsbolag. Att minimera antalet nycklar och få kontroll på försvunna nycklar eller på försvunna entreprenörer med nycklar ger mervärden som aldrig kan erhållas med mekaniska låssystem. Ett och samma låssystem vid ny- och ombyggen eller vid stamrenoveringar. Endast en omprogrammering behövs efter ombyggnadsarbetet och de nycklar som ej återlämnats kan spärras. Och samma låssystem brukas nu för hyresgästerna. Fullkomligt säkert, enkelt och i helt intakt skick.

Digitala tjänster som förenklar och underlättar nyckelhantering

Vi kan erbjuda tjänster som en unik webbportal för alla ärenden och all nyckelhantering. Digital projektering, digitala nyckelskåp och utdelning av nycklar på distans för t. ex. tillfälliga entreprenörer. Tjänster som utvecklats för att förenkla och snabba på nyckelhantering. Säkerheten ligger i identifiering med BankId och elektroniska nyckelkvittenser. Flera av dessa tjänster är vi helt ensamma om att kunna erbjuda. Dessutom utvecklar vi kontinuerligt nya tjänster som efterfrågas. Vi fångar snabbt upp behoven som finns och arbetar med tillsammans med duktiga utvecklare.

Samuelsson & Partner – Företaget

Vi är specialister på digitala låssystem och kringtjänster. Vi har all kompetens på företaget för att ta hand om hela installationen och all efterservice. Från låsmästare och projektörer till låstekniker och utbildningspersonal. Vi samarbetar med elektriker, programmerare och utvecklare m.fl. Vi har installerat digitala låssystem i hela Sverige, från Kiruna i norr till Lund i söder.