Hem > Case > Stiftelsen Stora Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal

storaskondal_head

Stiftelsen Stora Sköndal

Strax söder om Stockholm, cirka tio minuter med buss från Gullmarsplan, ligger Stora Sköndal. En diakonal stiftelse med verksamheter som förskola, äldreboende, flyktingmottagning och neurologisk rehabilitering.

Stora Sköndal är ungefär till ytan dubbelt så stort som Gamla stan fast med skogsnatur och sjöläge med badvik och vackra promenadstråk. Det är ett område i kraftig tillväxt. Visionen är att under de närmaste 20 åren utvecklas till en modern stadsdel med 4000-6000 nya bostäder och 2000-3000 arbetsplatser.

Syftet är att möta Stockholms akuta behov av nya bostäder samt att säkra stiftelsens ekonomi för framtiden.


Ett låssystem för alla låspunkter

Säkerhet och tillgänglighet, i kombination med kostnadseffektivitet, är en förutsättning för att kunna skapa stabilitet i den växande organisationen. Därför påbörjade man arbetet med att se över stiftelsens dörr- och låsmiljö. Visionen var att samla alla låspunkter under ett och samma system.

Detta är en stor utmaning i en mycket diversifierad verksamhet med oerhört skilda behov. Behoven sträcker sig från läkemedelskåp till gemensamma utrymmen och lägenheter, och det i fastigheter från många olika tidsperioder. Totalt sett hade man ca 4000 låspunkter som hanterades genom 45 olika system, en del 50 år gamla.

Tidigare har stiftelsens nyckelhantering varit en enda stor röra med flera olika lås- och passersystem, borttappade nycklar och bristfällig kontroll. Värst har det varit för fastighetsskötarna som dagligen behöver tillträde till fastigheterna.stskon_christer
– Förut behövde de bära omkring på flera stora nyckelknippor och råkade de ha fel nyckelknippa fick de åka tillbaka och hämta en annan. Nu slipper de det, de har sin egen nyckel och kommer in överallt, säger Christer.

Samuelsson & Partner gjorde en omfattande behovsanalys och rekommenderade slutligen det digitala låssystemet iLOQ. Projektet är löpande under utveckling och i dagsläget är det cirka 2000 lås i 300 fastigheter som är i drift.

-Vi växer så det knakar och med iLOQ ser vi inga begränsningar för våra behov, avslutar Christer von Essen.

 

FAKTA Stora Sköndal

• Stora Sköndal är till ytan dubbelt så stort som Gamla stan

• Visionen är att inom 20 år utvecklas till en modern stadsdel
med 4000-6000 nya bostäder och 2000-3000 arbetsplatser

• Stiftelsen bildades redan 1898 för att utbilda diakoner.

• Idag arbetar omkring 500 anställda i Sköndal, Nacka och
Hökarängen med äldreomsorg, förskola, neurologisk
rehabilitering, asylmottagning, högskola, flyktingmottagning
samt människor med funktionsnedsättning.

• Inom stiftelsens område finns 150-200 villor för
senior-boende och cirka 100 lägenheter för studenter.

• Stora Sköndal är en icke vinstdrivande stiftelse.

Läs om hela caset Stora Sköndal 

Ladda ner broschyren här: Stora Sköndal Case