Hem > Case > Katolska Skolan av Notre Dame

Katolska Skolan av Notre Dame

Katolska Skolan av Notre Dame har som målsättning och uppgift att erbjuda eleverna en miljö som på bästa sätt befrämjar deras intellektuella, känslomässiga och moraliska utveckling och mognad. De förbereds att ta ansvar för sitt eget och sina medmänniskors liv. Skolans strävan är att varje individ ska vara stolt över sig själv, har tilltro till sin förmåga, fungera väl tillsammans med andra och ha drömmar om framtiden.


Försvunna huvudnycklar

Katolska skolan hade samma problem med nycklar och nyckelhantering som många skolor har. Huvudnycklar som försvunnit, tillfälliga nycklar som delats ut och inte kommit tillbaka och mängder av olika nycklar till olika dörrar att hålla reda på. Ett låssystem som sedan länge inte kändes säkert och detta låg till grund för bytet av låssystem. Att inte veta vilka eller hur många nycklar som var på vift och rädslan att någon när som helst kunde ta sig in i skolan, gjorde att man ville hitta en bättre och modernare lösning som också var långsiktig.

katolska

 

Nyckelhanteringen har blivit både enklare och säkrare

Att få ett lätthanterligt och säkert låssystem var viktigt för Katolska Skolan. Att slippa hantera mängder av olika nycklar, kunna spärra försvunna nycklar och hantera tillfälliga tillträden var några av de fördelar som de såg med sitt nya digitala låssystem iLOQ. Expeditionen arbetar nu i en programvara och slipper den tidigare omständliga nyckelhanteringen och skolan har alltid full säkerhet, även om nycklar försvinner. De anställda på skolan har endast en enda nyckel till alla de dörrar de ska gå i och hanteringen av nycklar på skolan har blivit både enklare och säkrare. Katolska skolans lås och nycklar är nu under kontroll och tryggheten och säkerheten på skolan är återställd.

Till Katolska Skolan av Notre Dames hemsida