Hem > Case > Convendum

Convendum

Coworking spaces – All-inclusive

Convendum är marknadsledande inom utvecklingen av moderna och trendiga kontorslösningar – med fokus både på dagens och morgondagens sätt att arbeta.


Krånglig och tidskrävande kodhantering

Eftersom Covendums Coworking spaces bygger på medlemskap var behovet av en enkel, snabb och säker hantering av tillträden stor. Den tidigare lösningen var oerhört tidskrävande och allt eftersom Convendum fortsatte sin etablering, blev behovet ännu större av ett nytt och smidigare system. Det befintliga var krångligt och om någon tappat eller blivit av med kod eller kort, behövdes koden bytas i alla lås. 

Convendum efterfrågade en enklare och säkrare behörighetshantering – ett smidigt sätt att spärra eller ändra kod endast på det aktuella kortet.

Nytt system med enklare hantering och större säkerhet

Med den nya lösningen är tidsbesparingen stor. Det räcker det med att hantera förändringar på varje enskilt kort, vilket är betydligt smidigare än förut. Dessutom har spårbarheten och säkerheten ökat, eftersom det nu går att se vem som har behörigheter till olika rum och enheter och vem som varit inne i vilket rum.

 

Medlemmarna och de anställda har fått nya kort. Om något behöver ändras, spärras eller bytas, så går det numera snabbt att åtgärda.


Vi valde att samarbeta med Samuelsson & Partner, då våra tidigare projekt tillsammans har fungerat utmärkt. Våra samarbetsavtal har alltid grundat sig i en öppenhet och en transparens. Samuelsson & Partner har en hög tillgänglighet och har alltid haft resurser för oss när vi har behövt det. Dessutom har de en stor förståelse för vår verksamhetslösning i kombination med kunskapen om Saltos system.

Samuelsson & Partner gjorde först en behovsanalys och gick igenom de önskemål och förutsättningar som fanns. Av förslagen som presenterades valde Convendum en Salto-lösning för sina Coworking spaces, med Samuelsson & Partner AB – Digital Låssmed® som samarbetspartner.

 

Läs mer om Convendum här