Hem > Öppen säkerhet

Öppen säkerhet

Samuelsson & Partner har registrerat namnet Öppen säkerhet för att skapa ett sammanhang för att debattera och driva branschfrågor.

Samuelsson & Partner verkar för en öppen fri konkurrens med transparens, kundrådgivning och kundens bästa som enda utgångspunkt. Vi vill spela öppet! Men vi upplever att branschen ännu inte är villig att göra det.

I Sverige har vi en speciell situation med en väldigt icke-transparent marknad där man i många led skyddar oskäliga marginaler och i det längsta undviker att rekommendera kunderna moderna, effektiva och säkrare låssystem.

Lås- och beslagsmarknaden i Sverige kommer vi att prata mer om, då det finns många saker vi ställer oss frågande till och som vi skulle vilja belysa mer.

Inom kort kommer du att kunna ladda ner ”White papers” som belyser olika delar av låsmarknaden. Du kommer även kunna läsa om detta i vårt nyhetsbrev Låsbart och på LinkedIn.

Välkommen!