Hem > Nyheter > Samuelsson & Partner – delaktiga i studenternas framtid

Samuelsson & Partner – delaktiga i studenternas framtid

I studentbostäderna bor studenterna – vår framtid.

Årets viktigaste möte om framtidens studentbostäder ägde rum den 4 – 5 oktober 2017

 

Samuelsson & Partner var med som partner på Kongressen StudBO17 som arrangerades av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Ämnet för kongressen var digitalisering och hur den påverkar framtidens planerande, byggande, förvaltande och ägande av studentbostäder.

Dagarna bjöd på spännande talare som b. la. berättade om hur boendet bör se ut för att skapa en kreativ och trivsam miljö för studenter. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besvarade frågor från en panel om möjliga visioner för framtidens boende och digitalisering. Läs mer om talarna här

 

Syftet med StudBO är att inspirera och ge idéer för utveckling av studentbostadsverksamhet, både för branschen och för enskilda företag. Men även att verka som en mötesplats för studentbostadsbranschen och sammanföra denna med organisationer, företag och personer från relaterade branscher. Med möjlighet att öka och utbyta kunskap, nätverk och erfarenheter.

“Självklart ville vi vara med som partner och få påverka framtiden med det vi kan bäst – Digitala Lås!”


Nästa kongress, StudBO19 är planerad till hösten 2019